skip to Main Content

Privacyverklaring

Bezoek je onze website, mail je ons of neem je op een andere manier contact met ons op, dan ontvangen wij persoonsgegevens van jou. Deze bewaren en verwerken wij. In deze privacyverklaring kun je lezen waarom dat gebeurt, wat er met jouw gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

IEDEREDAG, gevestigd aan de Julianalaan 8, 6042 JG Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • IEDEREDAG
 • Julianalaan 8
 • 6042 JG Roermond
 • +31 613 143 130

Saskia Beckers beheert de gegevens van IEDEREDAG. Zij is te bereiken via INFO@IEDEREDAG.COM

Persoonsgegevens die wij verwerken

IEDEREDAG verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dat kan zijn doordat je je inschrijft voor een training, het contactformulier invult, belt of mailt of gebruik maakt van een van onze diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iederedag.com. In dat geval verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

IEDEREDAG verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van je betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • om je gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

IEDEREDAG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IEDEREDAG tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IEDEREDAG bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

IEDEREDAG verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je gesloten hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de inschrijving bij het Regionaal BBL-punt betekent dat de gegevens gedeeld zullen worden met het werkveld, het SUMMA-college en zonodig het UWV. Wanneer er een AMN talenscan ingezet wordt zullen de gegevens gebruikt worden om het AMN talenscan aan te vragen en de uitkomst te delen met de leerwerkplek die op dat moment een geschikte plek lijkt te zijn voor de kandidaat.
De gegevens worden gedeeld vanuit het oogpunt om de kandidaat een gepaste begeleiding bieden en een geschikte leerwerkplek te vinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
IEDEREDAG gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen. Je hebt het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@iederedag.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (tip: gebruik de app KopieID van de Rijksoverheid). Dit ter bescherming van jouw privacy. IEDEREDAG zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. IEDEREDAG wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IEDEREDAG neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met INFO@IEDEREDAG.COM

Back To Top
×